Historia doświadczenia zespołu Tecna:

2018 – Coraz szybciej

 • Poszerzenie oferty o kolejne systemy informatyczne z zakresu planowania i realizacji produkcji
 • Rozbudowanie oferty o procesy logistyczne i magazynowe
 • Pozyskanie dużego kontraktu na wdrożenie rozwiązań klasy MES oraz APS dla firmy produkcyjnej
 • Wykonawca części softwarowej w kilku projektach R&D
 • Start Akademii BPM - projektu edukacyjnego z zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych, skierowanego do klientów, partnerów oraz studentów
 • Start Programu Partnerskiego Tecna, skierowanego dla firm zagranicznych

2017 - Znaczące wyróżnienia

 • Gala 10-lecia rozwoju firmy
 • Dyplom oraz medal okolicznościowy Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w podziękowaniu za wieloletnią współpracę naukową
 • Wyróżnienie Platformy Aurea BPM oraz 3-cie miejsce w konkursie ZŁOTY BIT podczas SUMMIT EOIF GIGACON – jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń z zakresu EOD/ BPM/ BI
 • Nawiązanie strategicznej współpracy oraz pozyskanie dużego kontraktu w sektorze budownictwa

2016 - Ciągły rozwój

 • Partnerstwo z Qlik
 • Pierwsze wdrożenie Platformy Aurea w produkcji - Polska Grupa Biogazowa
 • Rozbudowa oferty o kolejne aplikacje biznesowe – powstanie systemów Aurea Sales & Serwis, Aurea HR Assistant, Aurea myOffice Manager
 • Pierwsze wdrożenie dla sektora retail – wdrożenie wielomodułowego systemu obsługującego procesy ofertowania, sprzedaży oraz serwisu urządzeń

2015 - Rok dużych projektów

 • Rozwój platformy Aurea - gotowość systemu do zarządzania dokumentami o różnych poziomach wrażliwości
 • Pierwsze duże wdrożenie Archer i nawiązanie Partnerstwa strategicznego - SafeHouse
 • Duże wdrożenie Platformy Aurea w sektorze publicznym - Agencja Rynku Rolnego

2014 - Dynamiczny rozwój oferty

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie Aurea SaaS
 • Oferta Tecna wzbogaca się o system Seelvia Business Intelligence
 • Rozwój platformy Aurea - powstanie Platformy Aurea na silniku AJE (zmiana technologii) i uniezależnienie się od określonego typu bazy danych
 • Powstanie systemu Archer DMS
 • Nawiązanie współpracy z IBM

2013 - Rok R&D

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie aplikacji mobilnych
 • Duży projekt R&D wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną oraz Uniwersytetem Warszawskim
 • Pozyskanie klienta strategicznego - PKP INTERCITY
 • Start Programu Partnerskiego Tecna

2012 - Równoważenie pozycji rynkowej

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie modułu Aurea Integration
 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim
 • Pozyskanie klienta strategicznego - Urząd Dozoru Technicznego
 • Pierwszy projekt z sektora ubezpieczeniowego - BACCA

2011 - Dynamiczny wzrost ilości zamówień

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie aplikacji z rodziny procesów zarządzania antykryzysowego
 • Powstanie centrum szkoleniowego i certyfikacyjnego systemu Aurea BPM
 • Pierwszy projekt R&D wspólnie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii
 • Pierwszy duży projekt dla sektora publicznego – Urząd Dozoru Technicznego
 • Projekty dla Polkomtel i T-Mobile
 • Współpraca z WAT - początek programów staży dla studentów wydziałów informatycznych
 • Zmiana siedziby - zwiększenie powierzchni biurowej

2010 - Intensyfikacja współpracy partnerskiej

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie aplikacji z rodziny procesów finansowych
 • Partnerstwo z firmą HP, pierwsze wdrożenie HP Quick Test Professional
 • Początek współpracy z Thomson Reuters - projekty w sektorze bankowym
 • Początek współpracy z MGX Infoservice

2009 - Pierwsze wdrożenia Platformy Aurea

 • Rozwój platformy Aurea - powstanie aplikacji z rodziny procesów kancelaryjnych
 • Pierwszy duży Klient z sektora telekomunikacyjnego - Netia S.A.
 • Pierwsze kompleksowe wdrożenia zestawu aplikacji Platformy Aurea

2008 - Początki ekspansji zagranicznej

 • Rozwój Platformy Aurea - powstanie aplikacji z rodziny procesów HR
 • Pierwszy duży kontrakt zagraniczny - Pension Capital (Moskwa, Rosja)

2007 - Pierwsze duże sukcesy

 • Rok inwestycyjny - początek budowania systemu Aurea BPM
 • Partnerstwo z Oracle
 • Pierwszy duży Klient z sektora finansowego oraz klient strategiczny - Biuro Informacji Kredytowej S.A.
TOP