Obszarem kompetencji firmy jest projektowanie, budowa, rozwój i utrzymanie systemów dedykowanych wytwarzanych w technologiach naszych Partnerów. W ofercie znajdują się produkty światowych producentów, jak również mniejszych lokalnych dostawców oprogramowania.

Rozwiązania Partnerów

Qlik Sense

Qlik to światowy lider oferujący narzędzia analityczne umożliwiające tworzenie spersonalizowanych raportów, dynamicznych wykresów oraz odkrywanie nowych pokładów danych i znaczenia pomiędzy nimi.

Oprogramowanie Qlik Sense jest dostępne w dwóch wersjach:

  • na serwerze, zapewniającą zgodność i zarządzanie danymi do ich eksplorowania i wizualizacji, idealną dla grup, departamentów i organizacji posiadających potrzebę analizy danych.
  • jako Qlik Sense Desktop dla systemu Windows, która pozwala użytkownikom indywidualnym tworzyć i dzielić się interaktywnymi wizualizacjami danych, raportami, dashbordami, czerpiącymi dane z różnych źródeł dzięki technice "przeciągnij i upuść".

IBM Watson Analytics

Oprogramowanie IBM Watson Analytics to narzędzie, które rozwiązuje zaawansowane obliczenia i programowanie analiz. Jest to automatyczne narzędzie, w którym wystarczy tylko dodać dane, np. z pliku Excela lub z chmury. Automatyczny mechanizm sam przeanalizuje liczby i zaproponuje najciekawsze wnioski. Jednym z elementów narzędzia jest Eksploracja. Pozwala ona lepiej zrozumieć, co mówią zbiory danych. Wystarczy wybrać jedno z pytań lub wpisać własne, by zobaczyć korelacje między poszczególnymi zjawiskami. Kolejnym elementem jest Predykacja, która pozwala dowiedzieć się, jakie czynniki mają największy wpływ na konkretne wyniki.

Narzędzie IBM-a pozwala także na tworzenie zestawień i wizualizacji. IBM Watson Analytics pozwala niemal każdemu użytkownikowi swobodnie korzystać z zaawansowanego aparatu analitycznego.

IBM SPSS

Oprogramowanie IBM SPSS pozwala w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów. Narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji. IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz. Aplikacja IBM SPSS Statistics to zintegrowana rodzina produktów przydatnych na wszystkich etapach procesu analitycznego — od planowania i zbierania danych po analizowanie, raportowanie i wdrożenia. Mając do wyboru kilkanaście w pełni zintegrowanych modułów, każdy klient może wybrać specjalistyczne funkcje potrzebne do optymalizacji przychodów, podejmowania lepszych decyzji i zdobywania przewagi nad konkurentami.

HP Application Lifecycle Management

HP Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli oraz zarządzanie nad wytwarzaniem i zmianami oprogramowania. ALM ma za zadanie zintegrować najważniejsze dyscypliny projektowe, jak zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianami i konfiguracjami oraz zarządzanie procesami zapewnienia jakości. Firma Tecna Sp. z o.o., będąca partnerem firmy HP Software, oferuje kompleksowe usługi wdrożeniowe, które w połączeniu z rozwiązaniami technologicznymi HP, mogą przyczynić się do redukcji wysokich kosztów i eliminacji wielu czynników ryzyka wynikających z niskiej efektywności tworzenia oprogramowania. Usługi Tecna Sp. z o.o. obejmują cały proces od instalacji oprogramowania, do jego wdrożenia - konfiguracji oraz implementacji procesów odpowiadającym poszczególnym modułom dla wybranych przez klienta obszarów działalności.

HP Unified Functional Testing

HP Unified Functional Testing (UFT, Ujednolicone Testy Funkcjonalne) umożliwia zaawansowane zarządzanie oraz automatyzację testów funkcjonalnych dla różnej klasy urządzeń (np. urządzenia mobilne, komputery klasy PC). HP UFT to rozbudowana platforma, na której można tworzyć kompleksowe, zautomatyzowane testy funkcjonalne oraz przyspieszyć proces testów i pozwolić na wytwarzanie oprogramowania w zgodnie z metodą ciągłej integracji. Platforma spełnia wymagania innowacyjnych technologii programowania i ułatwia dostosowywanie się do nowych potrzeb rynku. Oferuje także uproszczony i nowoczesny sposób obsługi.

Materiały do pobrania

Ulotka Tecna – Rozwiązania Partnerów

Zapraszamy do kontaktu

* - required fields

TOP