Inteligentny BPM wspierający integrację kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej

05.06.2017

Fundusze europejskie

CRL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt Partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt.: „Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)”.
Projekt obejmuje stworzenie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej dla sektora B2B. Założeniem projektu jest stworzenie innowacyjnych usług informatycznych w zakresie wynajmu odzieży roboczej dla sektora B2B poprzez opracowanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych przy współpracy z Partnerami ( jednostka naukowa - Wojskowa Akademia Techniczna oraz firma z branży Tecna Sp. z o.o.) oraz współudziale użytkowników końcowych (klientów firmy). Projekt odpowiada na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów w sektorze B2B takie jak poprawa rzetelności rozliczenia efektywnego czasu pracy pracowników i jednostkowy wzrost efektywności pracy.

Całkowita wartość projektu: 3 807 115,01 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 695 687,06 PLN.

TOP