Partnerem może być każda firma posiadająca kompetencje techniczne lub biznesowe. Program Partnerski zawiera kilka typów partnerstwa, zależnych od specjalizacji i kompetencji firmy-partnera. Każdy typ zawiera również pakiet wsparcia udzielanego przez Tecna oraz jasny sposób kalkulacji korzyści finansowych. Partnerzy nie ponoszą żadnego ryzyka finansowego związanego ze współpracą z nami, natomiast inwestujemy w kompetencje zespołów naszych partnerów.

Partner Biznesowy

Konsultant

Profil partnera:
firmy doradcze, eksperci branżowi, instytucje badawcze i naukowe, agencje marketingowe itd.

Rola:
rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych projektów.

Zakres wsparcia Tecna:

 • wsparcie sprzedażowe
 • dostęp do MarketPlace
 • wsparcie marketingowe
 • udostępnienie wersji DEMO
 • dostęp do bazy wiedzy (Akademia BPM)
 • szkolenia produktowe

Certyfikowany Integrator

Profil partnera:
firmy software’owe, integratorzy.

Rola:
sprzedaż, samodzielne wdrożenia, rozwój i wsparcie techniczne oprogramowania Tecna.

Zakres wsparcia Tecna:

 • wsparcie sprzedażowe
 • dostęp do MarketPlace
 • wsparcie marketingowe
 • udostępnienie wersji DEMO
 • dostęp do bazy wiedzy (Akademia BPM)
 • szkolenia i certyfikacja produktowa
 • konsultacje techniczne i projektowe
 • dostęp do dokumentacji developerskiej

Partner Technologiczny

Profil Partnera:

producenci platform software’owych i technologicznych, producenci sprzętu, automatyki, robotyki itd.

 

Rola:

współpraca polegająca na uzupełnianiu kompetencji oraz rozszerzenia oferty partnerów.

Zostań Partnerem

* - pola wymagane

TOP