Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Wdrożenie procedury działań kryzysowych w instytucji publicznej pełniącej nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach.

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana firma to instytucja publiczna pełniąca nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach. Wszystkie procedury działań kryzysowych były umieszczone w formie dokumentów papierowych, a decyzje podejmowane na podstawie danych dostarczanych drogami tradycyjnymi. Instytucja szukała niezawodnego systemu, który wspomógł by podejmowanie decyzji, komunikację oraz koordynowanie działań kryzysowych w trakcie występowania zagrożeń w dużych aglomeracjach miejskich.

Rozwiązanie

System Aurea BPM zawiera moduł do definiowania, projektowania oraz uruchamiania procesów. W tym narzędziu została zdefiniowana oraz zaimplementowana procedura zarządzania kryzysowego. Moduł Aurea BPMN Modeler został wykorzystany jako repozytorium obowiązujących procedur reagowania kryzysowego. System Aurea BPM przechowuje aktualne procedury i historię ich zmian w procesach biznesowych. System zawiera funkcjonalność generowania procedur w postaci dokumentu MS Word na podstawie modelu procesu i opisów w nim zawartych. W systemie zostały też wykorzystane nowoczesne metody wizualizacji i agregacji danych takie jak dynamiczne wykresy i zobrazowanie na mapie.

Korzyści dla Klienta

Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi Aurea BPM wraz z procedurą reagowania kryzysowego pozwoliła na zgromadzenie wszystkich dokumentów oraz procedur w jednym zintegrowanym repozytorium. Dynamicznie modyfikowane dane pozwalają na ocenę sytuacji na jeden rzut oka na specjalnie zaprojektowanych pulpitach użytkowników. Dzięki temu proces oceny sytuacji oraz podejmowania decyzji jest skrócony i oparty zawsze na najnowszych zestawach danych.

TOP