Procesy biznesowe występują we wszystkich przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości oraz gałęzi rynku. Odpowiednio utrzymywane, zarządzane i optymalizowane procesy pozwalają reagować odpowiednio szybko na zmieniające się warunki zewnętrzne, a także efektywnie realizować czynności planowania, wytwarzania i kontroli wewnątrz firmy.

Wybrane projekty

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK

Procesy HR wraz z ich rozliczeniem finansowym.

Polska Grupa Biogazowa
Polska Grupa Biogazowa

Aplikacja do obsługi procesów HR, kancelarii i rozliczeń finansowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wdrożenie Platformy Aurea BPM, procesy generowania dokumentów formalnych, procesowania wniosków i zaawansowanego raportowania.

SafeHouse
SafeHouse

Platforma Archer DMS, zarządzanie archiwum fizycznym oraz zarządzanie obiegiem e-dokumentów.

PKP Intercity
PKP Intercity

Wdrożenie zestawu procesów HR wraz z integracją z system płacowo-kadrowym.

Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej

Usługi integracji i wdrożenie systemu walidacji, transformacji danych i raportowania zgodnego z regulacjami.

Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego

System oceny i kwalifikacji podwykonawców w instytucji publicznej.

Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego

System do obsługi procesów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Bacca
Bacca

Rejestracja i procesowanie umowy z klientem w instytucji finansowej, która oferuje raty na ubezpieczenia komunikacyjne.

Netia
Netia

Procesy obsługi spraw pracowniczych.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Wdrożenie procedury działań kryzysowych w instytucji publicznej pełniącej nadzór nad bezpieczeństwem oraz sytuacjami kryzysowymi w miastach.

TOP