Zarządzanie dokumentami i archiwizacja są zagadnieniami, z którymi stykają się wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości oraz specyfiki działania. Odpowiednia administracja i kontrola nad przepływem dokumentów w organizacji wpływa na efektywność jej działania. Platforma Archer DMS posiada zestaw niezbędnej funkcjonalności do zarządzania zarówno obrazami zeskanowanych dokumentów jak i dokumentami elektronicznymi w postaci plików tekstowych lub maili.

Platforma Archer DMS

Archer

Zastosowanie

System dedykowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających potrzebę redukcji kosztów związanych z obiegiem dokumentów wewnątrz firmy.

Korzyści z wdrożenia

 • system obsługuje przyjmowanie, procesowanie, porządkowanie, przechowanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów co pozwoli zredukować koszty operacyjne związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentów,

 • sprawny nadzór nad przepływem dokumentów w organizacji pozwoli na pełny monitoring zdarzeń i w konsekwencji pełną rozliczalność pracy użytkowników,

 • budowa archiwum fizycznego, logiczna organizacja i optymalizacja rozmieszczenia dokumentów elektronicznych i papierowych zagwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania dokumentów,

 • osadzenie systemu na platformie klasy BPM pozwala rozbudowywać funkcjonalność wraz z rozwojem firmy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Funkcjonalność

 • kompletny system klasy DMS
  W pełni webowa responsywna technologia i wielomodułowa struktura systemu zawiera niezbędny zestaw funkcjonalności umożliwiający obsługę pełnego cyklu obiegu dokumentów począwszy od skanowania dokumentów, poprzez OCR, automatyczne indeksowanie i klasyfikację do momentu archiwizacji i udostępnienia wersji ocyfrowanej do potrzeb wewnętrznych procesów biznesowych.

 • zaawansowany kreator logicznej i fizycznej architektury archiwum
  System umożliwia przejmowanie akt, udostępnianie w trybie on-line przechowywanych dokumentów, archiwizowanie dokumentów, porządkowanie całości zbiorów, prowadzenie bieżącej obsługi zbiorów oraz przekazanie i brakowanie dokumentów. Ponadto system umożliwia automatyczne generowanie raportów.

 • tagowanie i identyfikacja dokumentów
  Platforma Archer DMS poza możliwością obsługi kodów kreskowych oraz QR- kodów udostępnia unikalną funkcjonalność wykorzystania tagów RFID i specjalnie przygotowanego sprzętu do śledzenia i inwentaryzacji dokumentów. Funkcjonalność ta jest istotnym elementem obsługi dokumentów poufnych w kancelariach tajnych jak również pozwala szybko lokalizować dokumenty w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

 • rozbudowany moduł uprawnień i autoryzacji
  System pozwala elastyczne zamodelować strukturę organizacyjną każdej firmy oraz pozwala bardzo szczegółowo zarządzać uprawnieniami i rolami użytkowników - własnych pracowników, pracowników archiwum oraz klientów zewnętrznych firmy. Dodatkowo system pozwala tworzyć wiele powiązanych organizacyjnie lub niezależnych repozytoria (np. dla różnych spółek grupy kapitałowej) oraz obsługiwać procesy przy pomocy aplikacji mobilnej.

Materiały do pobrania

Ulotka Platforma Archer DMS

Filmy i tutoriale na kanale YouTube youtube

Zapraszamy do kontaktu

* - required fields

TOP