GigaCon EOIF

29.03.2014

W dniach 29-30.07.2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez firmę GigaCon- „Elektroniczny Obieg informacji w Firmie”.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w polskich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Przedstawiciele wiodących firm zaprezentowali swoje rozwiązania oraz narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Podczas dwóch prelekcji mogliśmy zaprezentować ogólne informacje o platformie Aurea BPM w prezentacji „Aurea BPM jako nowoczesny system klasy BPMS- PRZEZ PROCESY DO LEPSZYCH WYNIKÓW”. Rozwiązania proponowane w oparciu o platformę Aurea BPM pozwalają znacznie usprawnić i skrócić obieg informacji w firmie. Do głównych zalet wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów zaliczyć można 
m. in. usystematyzowanie procesów biznesowych, redukcję kosztów związanych z bieżącą działalnością czy uporządkowanie obiegu dokumentów i informacji w firmie. W efekcie wdrożenia można liczyć na poprawę jakości usług oraz wykonywanych zadań. 
W czasie drugiej prelekcji zaprezentowane zostały możliwości systemu Aurea BPM na podstawie wybranych wdrożeń. Podawane przykłady wzbudziły zainteresowanie wśród uczestników konferencji, co świadczy o zainteresowaniu nowoczesnymi rozwiązaniami w strefie biznesu, a także o unikalności i szerokich możliwościach platformy Aurea BPM. 

TOP