Diagramy BPMN w praktyce – jak wygląda wizualizacja procesów?

10.06.2023

W każdym przedsiębiorstwie istnieją rutynowe procesy, których ręczna obsługa może być czasochłonna i kosztowna. Obsługa takich problemów w małej firmie jest stosunkowo prosta, jednak w korporacjach nie da się uniknąć schematycznych procedur i procesów, które mają ułatwić przepływ informacji. Na szczęście można je zautomatyzować, stosując odpowiednie narzędzia. Warto również na początku przygotować graficzny model takiego procesu. Na czym to polega?

Jaki jest cel tworzenia graficznych modeli procesowych?

Modelowanie procesów biznesowych ma pomóc w opracowaniu strategii działania w celu rozwiązania konkretnego problemu. To schematyczny ciąg funkcji i zdarzeń, uwzględniający możliwie jak największą ilość nietypowych scenariuszy. Model jest przygotowywany po to, by zoptymalizować pracę w firmie i jasno przedstawić koncepcję działania, które ma rozwiązywać pewne zagadnienie.

Graficzną interpretację modelu biznesu wykonuje się często podczas przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacji pracy w przedsiębiorstwie. To narzędzie służy do optymalizacji działań w firmie i pomaga zachować większą kontrolę nad całością procesu. Przy dużych korporacjach modelowanie procesów biznesowych bardzo często ułatwia realizowanie nowych zadań.

O czym warto wiedzieć przed rozpoczęciem modelowania?

Przed przystąpieniem do projektowania graficznego modelu należy przemyśleć kilka istotnych aspektów, takich jak:

  • cel danego procesu oraz pożądany rezultat,
  • określenie początku i końca procesu,
  • kolejność podejmowanych działań oraz ustalenie, które z nich mogą być prowadzone równolegle,
  • oznaczenie danych – dokumentów, produktów, które będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu.

Przed modelowaniem warto określić stopień dokładności przygotowywanego diagramu. Może mieć on formę uproszczoną lub rozbudowaną. Model biznesu najlepiej przygotować w dedykowanej aplikacji, która ułatwi wdrożenie zaprojektowanego rozwiązania

Aurea Modeler – proste narzędzie do wizualizacji procesów

To autorski program, który ułatwia modelowanie procesów zgodnie z notacją BPMN. Oprogramowanie dostarcza wielu narzędzi platformy typu low-code, z pomocą których łatwo zaprojektować dowolny schemat postępowania. Narzędzie umożliwia opracowanie kompleksowych diagramów procesów, przypisanie konkretnych ról pracownikom, obsługę danych wejściowych i wyjściowych, a także kontrolę przepływu dokumentów, które uczestniczą w danym procesie.

Użycie systemu Aurea Modeler znacznie przyspieszy pracę. Utworzony model jest w pełni skalowalny i kompatybilny z innymi systemami automatyzacji. Dzięki wbudowanemu modułowi RACI użytkownik platformy może w łatwy sposób określić uprawnienia poszczególnych osób. Model wykonuje się  metodą "przeciągnij i upuść" co znacznie ułatwia obsługę oprogramowania.

TOP