AUREA Delegacje - Aplikacja do obsługi i rozliczeń delegacji służbowych

Nasze rozwiązanie Aurea Delegacje pozwalają na składanie wniosków delegacyjnych oraz ich rozliczenie w prosty sposób. 
Formularze do składania wniosków są skonstruowane w taki sposób, aby dać możliwość wyboru delegacji zagranicznej, krajowej jak i obu naraz. Wybór delegacji definiuje sposób późniejszego jej rozliczenia. 

wniosek
W systemie zawarte są właściwe i aktualne słowniki zawierające ustawowe dane diet oraz algorytmy wyliczające właściwe wartości do rozliczenia wszystkich rodzajów delegacji. System jest również zintegrowany z tabelą walutową NBP aby zapewnić aktualność stawek walut. 
Tym samym w jednym dokumencie jest możliwość zebrania wszystkich najważniejszych danych konkretnej delegacji – cel, datę, środki transportu czy dodaną zaliczkę.  
Przepisy diet delegacyjnych są narzucane odgórnie, jednak zasady liczenia innych elementów zaliczki będą różnorodne w zależności od organizacji. Każda firma posiada własną politykę finansowania i rozliczania podróży – zasady wewnętrzne, limity korporacyjne czy preferowani dostawcy. Wszystkie te informacje mają znaczenie podczas naliczenia przyszłych kosztów delegacji i są możliwe do wprowadzenia na etapie składania i akceptacji wniosku.

 

 

proces delegacje

 

 

 

Najważniejsze funkcje systemu

 

 • Konfigurowalne powiadomienie dla przełożonego oraz pracownika o statusie wniosku również dla zaległych zadań i rozliczeń
 • Dostęp do historii podróży służbowych,
 • Generowanie różnorodnych raportów wraz z eksportem do arkuszy kalkulacyjnych.
 • Możliwość zdefiniowania własnych reguł biznesowych do obsługi wewnętrznych regulacji dotyczących limitów noclegowych oraz zasad podróżowania 
 • Obsługa delegacji wieloetapowych – na jednym wniosku możliwość dodania wielu podróży w różnych datach
 • Parametryzacja obiegów, m.in. w zależności od rodzaju delegacji krajowa/zagraniczna – rozwiązanie oparte na autorskiej platformie modelowania i zarządzania procesami umożliwia dostosowanie obiegu procesu do swoich potrzeb 
 • Śledzenie bieżącego statusu danej delegacji na różnych jej etapach  - stanowi to część idei zastosowania platformy BPM LOW CODE pozwalającej na bieżące monitorowanie i optymalizację procesu biznesowego
 • Dołączanie zdjęć/skanów dokumentów w czasie rozliczenia delegacji  - natywna funkcja w obsłudze zadań w ramach realizowanych procesów

rozliczenie

Dzięki tym funkcjom możliwe jest efektywniejsze zarządzanie delegacjami i zasobami ludzkimi oraz sprawna koordynacja pracy całej firmy.  Jest to sposób na monitorowanie kosztów finansowych i podjęcie odpowiednich działań.

 

akcept

rejestr

 

Aurea Delegacje

Zaletą naszego rozwiązania jest to, że standardowe procesy biznesowe można dostosowywać do swoich indywidulnych wymagań i modyfikować przy wprowadzanych zmianach organizacyjnych. Zyskuje się  też jednocześnie elektroniczne repozytorium dokumentów powiązanych ze sobą historią procesu. Repozytorium zawiera dokumenty, ale też historię ich przepływów, zmian, jednoznaczne określenie osób biorących udział w kolejnych krokach procesu i umiejscowienie czasowe kolejnych czynności.

Wdrożenie w Państwa organizacji aplikacji do obsługi delegacji opartej na platformie Aurea pozwala na:

 

 • Otwarcie drogi do wdrożeń innych rozwiązań opartych na procesach biznesowych i idei modułowej budowy aplikacji biznesowych
 • Korzystanie ze wszystkich natywnych rozwiązań takiej platformy, które często nie są dostępne w prostych aplikacjach dedykowanych do obsługi jednego procesu m.in.:
  • Zaawansowana obsługa zadań (delegacja, eskalacja, komentowanie, przejmowanie, zawieszanie
  • Konfiguracja pulpitów użytkowników oraz całych firmowych Workspace
  • Korzystanie z rozbudowanego API w celach integracji z innymi systemami
  • Korzystanie z wbudowanych gotowych aplikacji i modułów (CUBEEs)  w Aurea Marketplace wraz z możliwością dodawania swoich (dostępna dokumentacja deweloperska)

Z naszego rozwiązania korzysta wielu dużych jak i mniejszych klientów m.in PIKA, Invest Park, PKP Intercity, CRL sp z o.o., Muzeum w Wilanowie - rozwiązanie jest skalowane i konfigurowalne do potrzeb klienta,

 

 

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP