Kierujemy się najlepszymi praktykami w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Inwestujemy we własne platformy informatyczne stale monitorując trendy technologiczne, kierunki rozwoju runku oraz potrzeby Klientów. Rozwijamy kompetencje i innowacyjność dzięki współpracy z jednostkami badawczymi oraz uczelniami wyższymi.

Kierunki prac R&D

Własny dział R&D

Rozwijamy oprogramowanie w ramach pracy własnego działu R&D:

 • Inwestujemy w rozwój własnych platform informatycznych: Platforma Aurea BPM, Platforma Archer DMS, System Seelvia Analytics
 • Inwestujemy w rozwój własnej palety uniwersalnych oraz specjalistycznych rozwiązań biznesowych, które mogą być modyfikowane pod indywidualne potrzeby Klientów

Współpraca z jednostkami badawczymi

Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Między innymi z:

 • Wojskową Akademią Techniczną
 • Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii
 • Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
 • Politechniką Warszawską
 • Uniwersytetem Warszawskim

Udział w projektach badawczo-rozwojowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu w dużych i kompleksowych projektach informatycznych, zespół firmy świadczy usługi konsultingowe, analityczne, badawcze oraz bierze udział w projektach R&D jako wykonawca części softwear’owej.
 

 • Projekt: NESE PBS1/A7/6/2012
  Temat: System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową wykonany w ramach programu PBS (PBS1/A7/6/2012)
  Konsorcjum: WIHiE, WAT, PW, Tecna 
   
 • Projekt: Nr OR00000909
  Temat: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia.
  Konsorcjum: WAT, WIHiE, SGGW, PW, ICHTJ, Tecna
   
 • Projekt: DOBR/006/13143/2013
  Temat: Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości.”
  Konsorcjum: WAT, Tecna, SAFEHOUSE
   
 • Projekt: RPMA.01.02.00-14-5748/16-00
  Temat: Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)
  Konsorcjum: WAT, CRL, Tecna.

 • Projekt: NOR/POLNOR/REFSA/0059/2019-00
  Temat: Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain
  Konsorcjum: PW, NIZP, Tecna. Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich Norway Grants 2014-2021 oraz środków budżetu państwa w ramach programu "Badania Stosowane". Wartość dofinansowania 5 983 369,13 PLN.

refsa

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe w ramach projektów R&D

Aktualne:

Brak zapytań

Zakończone:

1. Projekt: NOR/POLNOR/REFSA/0059/2019-00
Temat: Machine Learning-based systems for the automation of systematic literature reviews in food safety domain
Konsorcjum: PW, NIZP, Tecna.

Zakup sprzętu w postaci Macierzy dyskowej oraz Serwera

Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w wartości nie przekraczającej 30 tys euro netto.

Warszawa, 22.01.2021

 

1. Zapytanie ofertowe 19.01.2021 - Dokument

2. Protokół wyboru oferty 22.01.2021  - Dokument

 

 

 

TOP