Co to jest Aurea Culto Light?

Jak usprawnić procesy i efektywność finansową instytucji przy pomocy systemu informatycznego?


W wielu instytucjach kultury jednym z kluczowych wyzwań jest efektywne zarządzanie wieloma, jednocześnie realizowanymi projektami przy założeniu efektywnego wykorzystania przydzielonych, zwykle skromnych, środków finansowych. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji wdrożeń o większej skali zrealizowanych dla Muzeum Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Morskiego w Gdańsku i stworzyliśmy elastyczne rozwiązanie informatyczne dostosowane zarówno dla dużych organizacji jak i tych mniejszych.
 

Aurea Culto Light

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kulturalnych funkcjonujących w mniejszej skali, stworzyliśmy rozwiązanie wspierające działanie w kilku kluczowych obszarach projektowo-finansowych w ramach następujących modułów:

 • Zgłaszanie projektów,
 • Zarządzanie projektami (budowanie zespołów, przydział ról, opis przedsięwzięć),
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykami projektowymi,
 • Podział na zadania i działania w ramach projektów,
 • Budżetowania projektów (w tym projektów powtarzalnych i wieloletnich),
 • Budżetowanie zbiorcze wydatków,
 • Obieg umów (przygotowanie i zatwierdzanie umów) – rodzaje możliwych umów: barterowe, bezkosztowe, umowy o zachowaniu poufności, umowy wypożyczenia, umowy depozytu, umowy kosztowe: cywilno-prawne, kupna-sprzedaży, przychodowe),
 • Obieg dokumentów kosztowych (faktury i załączniki),
 • Monitoring postępów realizowanych zadań i powiadamianie o kolejnych działaniach i terminach,
 • Raportowanie danych, w ramach wymogów wewnętrznych instytucji z podziałem, na prawa do modyfikacji i przeglądania raportów,
 • Automatyzacja raportowania wg wymogów organów nadzorczych (ministerstwo, samorząd, itd.),
 • Integracja z istniejącymi systemami LDAP/Active Directory – w przypadku braku takich systemów u Państwa nasz system ma możliwość budowania własnej hierarchii użytkowników i uprawnień.

W obrębie powyższych funkcjonalności skupiamy się na efektywnym planowaniu, budżetowaniu i realizacji zatwierdzonych projektów z możliwością rozliczeń finansowych i formalnych. Funkcjonalność Systemu obejmuje również obieg wniosków i proces udzielania zgód, oraz obieg dokumentów stowarzyszonych z opisanymi zadaniami. 

 

 

muzeum

Opcje dodatkowe


Opisana powyżej podstawowa oferta może być ponadto rozbudowana o następujące opcje:

 • Powiadomienie na Email/SMS,
 • Integracja systemu kancelaryjnego z EZD RP,
 • Moduł „Zamówienia publiczne”,
 • Moduł „Urlopy”,
 • Moduł Delegacje - obieg wniosków i rozliczanie delegacji z obsługą załączników,
 • Integracja z Państwa system Finansowo-Księgowym.

Nasza propozycja ma na celu narzędziowe wsparcie zarządzania procesowego, eliminując zatory i luki komunikacyjne w zespołach ludzkich i systemach IT. Oferujemy platformę komunikacyjną z wbudowanym system powiadomień i jasnymi kryteriami stanu realizacji zadań, przydziału praw i odpowiedzialności za poszczególne zadania w procesie. 
Ważnym benefitem jest, prowadzenie „za rękę” uczestników procesów i podpowiadanie następnych kroków. Taki układ pozwala na budowanie sprawnego przepływu informacji i integrację realizacji poszczególnych zadań w całość. 
Tworzymy swego rodzaju pomosty pomiędzy użytkowanymi u Państwa systemami, nie zastępując ich zapewniamy interoperacyjność, rozliczalność działań i płynne współdzielenie danych.

System może być zainstalowany u Państwa w modelu On-premisses, jak również dostarczany w postaci usługi w chmurze.

Cennik podstawowy

 

 • Moduł licencji podstawowej - AUREA CULTO Light – 30 tyś PLN 
 • Usługa wdrożenia standardowej funkcjonalności – 30 tyś PLN 
 • Trzyletni okres wsparcia systemu – 40 tyś PLN
 • Trzyletni dostęp do systemu w modelu chmurowym SaaS – 30 tyś PLN

Cennik opcji dodatkowych

 • Integracja systemu kancelaryjnego z EZD RP – 30 tyś PLN 
 • Moduł „Zamówienia publiczne” – 30 tyś PLN 
 • Moduł „Urlopy” – 30 tyś PLN 
 • Moduł Delegacje - obieg wniosków i rozliczanie delegacji z obsługą załączników – 30 tyś PLN 
 • Integracji z istniejącym u Państwa system Finansowo-Księgowym – 30 tyś PLN 

 

Jak długo może trwać wdrożenie?


Przy założeniu wdrożenia modułu z bazową funkcjonalnością, czyli już sformułowanymi procesami, samo wdrożenie może trwać tylko 3 tygodnie. W przypadku konieczności dostosowania procesów do wymagań indywidualnych możemy mówić o szacowanym oknie wdrożenia około 3 miesięcy.
Jako Tecna wspieramy transformację cyfrową w zakresie zarządzania procesowego i komunikacji. Rozwijamy autorską platformę Low Code Aurea, jako narzędziowe wsparcie informatyczne. Wspiera ona doskonale obszar BPM i obiegu dokumentów. Posiadamy wiedzę, blisko dwudziestoletnie doświadczenie i referencje nabyte podczas realizacji setek projektów. 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP