AUREA Faktury - KSeF Ready- Usługa do wystawiania i obiegu faktur 

 

Nasze rozwiązanie Aurea Faktury umożliwia wystawianie oraz obsługę obiegu faktur online według obiegu procesu biznesowego w organizacji i jednocześnie w trybie zgodności z oczekiwanym wprowadzeniem systemu KSeF. 
Nie zastępujemy systemu finasowo-księgowego, ale przejmujemy procesy jakie towarzyszą czynnościom przed wystawieniem faktury, podczas ich wystawiania zarówno w formie tradycyjnej jak i wystawianych w KSeF, obsługę załączników, korespondencji z odbiorcą, pozyskanie informacji zwrotnych z KSeF. 

wystawienie fv

 

W przypadku faktur kosztowych, umożliwiono obsługę faktur tradycyjnych (papierowych oraz plików elektronicznych) i jednocześnie sprawdzamy w trybie ciągłym czy nie pojawiają się nowe faktury w KSeF. Całość procesu jest dostosowana do trybu kancelaryjnego, przyjęcia dokumentów, dekretacji do osób odpowiedzialnych za ich opis zatwierdzenie, obsługę załączników, weryfikację formalną i merytoryczną, aż do przygotowania danych do etapu zaksięgowania. 

 

obieg

 

 

rejestracja

Co to jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (czyli e-faktur, faktur elektronicznych). 

System ma za zadanie ujednolicić sposób rozliczania się pomiędzy przedsiębiorcami oraz usprawnić komunikację między podatnikami a administracją podatkową. 

KSeF działa w Polsce od 1.01.2022 i umożliwia wymianę faktur elektronicznych w formacie XML czyli faktur ustrukturyzowanych. 

ksef

 

problemy

Aurea Faktury - KSeF ready

Zaletą naszego rozwiązania jest to, że standardowe procesy biznesowe można dostosowywać do swoich indywidulnych wymagań i modyfikować przy wprowadzanych zmianach organizacyjnych. Zyskuje się  też jednocześnie elektroniczne repozytorium dokumentów powiązanych ze sobą historią procesu. Repozytorium zawiera dokumenty, ale też historię ich przepływów, zmian, jednoznaczne określenie osób biorących udział w kolejnych krokach procesu i umiejscowienie czasowe kolejnych czynności.

 

Nie trzeba też martwić się o zmiany prawne lub technologiczne w systemie KSeF  - usługa jest na bieżąco utrzymywana i aktualizowana.

 

rejestr

Podstawowe funkcjonalności

  • Automatyzacja wysyłki i odbioru faktur elektronicznych
  • Rejestr faktur kosztowych
  • Rejestr faktur wystawionych
  • Autoryzację z KSeF
  • Archiwizację danych 
  • System do obiegu dokumentów

 

zadanie

 

Cennik


Usługa realizowana jest w modelu „Pay-per-Use”, którego szczegóły można znaleźć poniżej.
Opłaty podążają za liczbą obsłużonych faktur w danym miesiącu.

Webinar

Zapraszamy również do obejrzenia naszego webinaru  - KSeF - Problem czy szansa?

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP