Zespół

Największą wartość firmy stanowi doświadczony i zmotywowany do ciągłego doskonalenia zespół. Inwestujemy w kompetencje zespołu, rozwijamy ofertę prowadząc projekty R&D, bierzemy udział w konferencjach branżowych w kraju i zagranicą. Dążymy do zrównoważonego rozwoju firmy bazując na wartościach odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Prezes Zarządu

Robert Waszkowski

Prezes Zarządu

Założyciel i właściciel firmy. Doświadczony manager IT z wieloletnią praktyką w zakresie produkcji i wdrażania systemów informatycznych. Wizjoner i idealista z technicznym umysłem.

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Analiz i Wdrożeń

Agata Chodowska-Wasilewska

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Analiz i Wdrożeń

Wieloletni pracownik firmy, doświadczona kierowniczka projektów wdrożeniowych oraz badawczo-rozwojowych.
"Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić."

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Pavel Arno

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Promotor nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania dokumentami. W firmie Tecna zajmuje się sprzedażą i rozwojem biznesu w Polsce, budowaniem kanałów partnerskich oraz ekspansją na rynkach zagranicznych.

Project Manager

Małgorzata Oleś

Project Manager

Ekspert w projektowaniu i wdrażaniu procesów biznesowych oraz kompleksowych systemów zarządzania wiążących tradycyjne modele zarządzania z podejściem procesowym oraz Business Intelligence.

TOP