Zespół

Największą wartość firmy stanowi doświadczony i zmotywowany do ciągłego doskonalenia zespół. Inwestujemy w kompetencje zespołu, rozwijamy ofertę prowadząc projekty R&D, bierzemy udział w konferencjach branżowych w kraju i zagranicą. Dążymy do zrównoważonego rozwoju firmy bazując na wartościach odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Prezes Zarządu

Robert Waszkowski

Prezes Zarządu

Założyciel i właściciel firmy. Doświadczony manager IT z wieloletnią praktyką w zakresie produkcji i wdrażania systemów informatycznych. Wizjoner i idealista z technicznym umysłem.

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Analiz i Wdrożeń

Agata Chodowska - Wasilewska

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Analiz i Wdrożeń

Wieloletni pracownik firmy, doświadczona kierowniczka projektów wdrożeniowych oraz badawczo-rozwojowych.
"Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić."

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji

Piotr Ostrowski

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji

Ekspert w rozwiązaniach Java oraz architektury systemów IT. Wieloletni pracownik firmy od początku tworzący portfolio naszych rozwiązań w tym flagowego produktu Aurea BPM.

Prokurent, Project Manager

Małgorzata Oleś - Filiks

Prokurent, Project Manager

Ekspert w projektowaniu i wdrażaniu procesów biznesowych oraz kompleksowych systemów zarządzania wiążących tradycyjne modele zarządzania z podejściem procesowym oraz Business Intelligence.

Prokurent, Project Manager

Jarosław Sochocki

Prokurent, Project Manager

Project manager, IT Manager, Senior Database Specialist. Wieloletni pracownik firmy odpowiedzialny za sektor innowacyjnych projektów związanych z energią odnawialną.

TOP