Tecna oferuje kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla branży fotowoltaicznej

 

Co to jest Aurea PV?

Przedstawiamy narzędzie umożliwiające wydajne zarządzanie zespołem handlowców, pozwalające na unikanie kanibalizowania marży, wyeliminowanie wewnętrznej konkurencji sprzedawców przez jasną identyfikację klienta i ich przypisanie do szans. Managerowie mają podgląd na informacje zarządcze na poziomie tego, co aktualnie dzieję się ze sprzedażą.


Ponadto, wprowadziliśmy synchronizację procesu sprzedażowego z magazynami, wraz z funkcjonalnością blokerów, które pokazują faktyczny stan towaru i blokują możliwość sprzedaży towaru, którego fizycznie nie ma.

Konfiguratory “prowadzą za rękę” i ograniczają możliwość popełnienia błędów. Taka pomoc może być istotna przy rozszerzeniu oferty o inne asortymenty jak np. rekuperacja, klimatyzacja czy pompy ciepła.

 

Aurea PV

Dzięki Aurea PV Klienci mogą zyskać:

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży (znacznie krótszy czas przygotowania ofert = więcej czasu na pozyskanie klientów)
 • Trzymanie jakościowych standardów ofertowania
 • Jednolitą platformę informacji na temat prowadzonych spraw dostępnych dla uprawnionych uczestników procesu
 • Ułatwioną komunikację z klientem eliminując przy tym braki w dokumentach i dziury w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej (funkcjonalność CRM)
 • Łatwą do adaptacji platformę pracy dla nowych pracowników
 • Bieżące raportowanie postępów sprzedaży
 • Synchronizację prac pomiędzy działem sprzedaży i realizacji inwestycji oraz jej utrzymania
 • Narzędzia ofertujące, gdzie w miejsce wizualizacji generycznej, zyskują dopasowanie instalacji do materiałów zdjęciowych z drona (źródłem jest assessment u klienta)
 • Współpracę konfiguratora z systemem magazynowym
 • Optymalizację rotacji magazynu
 • Kalendarz do synchronizacji z klientem, terminów podpisywania umów, instalacji itp
 • Monitoring zrealizowanych instalacji w fazie utrzymania
 • Integrację z ERP w zakresie rozliczania kontraktów
 • Repozytorium umów i dokumentów
 • Podpisy elektroniczne (w tym na szkle)
 • Integrację z przelewami elektronicznymi BlueMedia
 • Efektywny system raportowy wspierający działania zarządcze

 

Podstawowe moduły systemu

Moduł sprzedażowy 


Moduł sprzedażowo handlowy przystosowany jest do obsługi od kilkudziesięciu do kilkuset sprzedawców Operatora, budujących oferty dla Klientów zewnętrznych w modelu B2B i B2C. Założeniem była praca post CRM, na zbiorze klientów zainteresowanych uzyskaniem ofert na sprzedaż, instalację, utrzymanie zestawów fotowoltaicznych. System Aurea PV przeprowadza użytkownika przez cały, zaawansowany proces składania oferty handlowej.

Zbiór klientów powstaje na podstawie zgłoszeń w postaci maila, wpisów w formularzu ze stron WWW, kiosków informacyjnych lub danych wprowadzonych ręcznie przez sprzedawców. Wstępna kalkulacja inwestycji jest tworzona na podstawie danych bazowych: Adres, typ klienta (CC, B2B), zapotrzebowanie na moc, itd.  Dzięki podanej lokalizacji system Aurea PV potrafi  odnieść się do mapy solarnej wczytywanej automatycznie, uwzględniając nachylenie dachu, orientację względem południa, liczbę modułów, oczekiwaną moc nominalną itp. Istnieje opcja wersjonowanie ofert, z możliwością wstawienia warunków dodatkowych Klienta. Klient otrzymuje ofertę w PDF, przesyłaną do akceptacji, podpisaną przez oferenta. Kolejnym krokiem jest wysłanie oferty e-mailem lub w wersji papierowej.Następnie ustalany jest termin audytu miejsca instalacji – doradca spisuje dane szczegółowe, istnieje możliwość dodania zdjęć dachu z opcją wykorzystania drona, wybór operatora energetycznego, spisanie liczników, opis warunków instalacji przyłącza, weryfikacja na kogo jest podpisana umowa OSD.  Dalej następuje przesyłanie danych poaudytowych do wielostopniowej weryfikacji technicznej, przesłane informacji do handlowca, wygenerowanego schematu elektrycznej instalacji. W kolejnym kroku zatwierdzenie ostatecznej wersji oferty i przesłanie materiału do Klienta, składającego się z protokołu z odbycia audytu, umowy i oferta. Całość może być podpisywana przez Klienta – podpis manualny lub podpis cyfrowy np. Autenti. Po odbiorze, Doradca w imieniu klienta akceptuje zamówienie w systemie jako gotowe do realizacji. Oczekiwanie zapłacenia zaliczki – można zapłacić przez moduł płatności elektronicznych BlueMedia  lub przelew na indywidualny numer rachunku. Automatycznie jest generowana faktura dla klienta. Następnie następuje przekazanie projektu do realizacji, do zespołu instalatorów. 

Moduł Instalacyjny


Informacje trafiają do systemu zewnętrznego (posiadanego przez użytkownika) lub systemu Feedwalker (opcja wykorzystania dostarczanego przez Tecna). Następuje automatyczne wyliczanie zapotrzebowania elementów niezbędnych do instalacji według ustalonych reguł w systemie.
Wysłane zostaje zlecenie do zewnętrznego systemu magazynowego (integracja z systemem Klienta lub wykorzystanie dostarczanego przez Tecna).
Kolejno następuje planowanie terminu instalacji przy wsparciu narzędziami graficznymi np. Wykresy Gantta.
Krokiem kolejnym jest wyznaczenie terminu odbioru i przesłanie informacji do Klienta, a odbiór instalacji może następować bezpośrednio w systemie Aurea PV. Końcowym krokiem jest przekazanie do eksploatacji i podłączenie do systemu monitoringu działania instalacji.

Moduł monitoringu

Moduł monitoringu systemu Aurea PV pozwala na kompleksowy nadzór i kontrolę zainstalowanych instalacji. Automatyczne zgłaszanie usterek systemu pozwala na szybką reakcę Operatora. Moduł ten pozwala również na prowadzenie analiz porównawczych z innymi instalacjami w okolicy pod kątem efektywności oraz poprawności działania. 

 

Opcje dodatkowe systemu

 • Kalkulator dostępny dla każdego do samodzielnej, klienckiej wyceny na stronie WWW lub w kiosku informacyjnym.
 • Mechanizm dodawania usług i kosztów dodatkowych w kalkulacjach – np. doliczanie kosztów przekopu 20m, użycia podnośników, dodatkowo sprzedaż pomp ciepła, klimatyzacji, magazynów energii. 
 • Opcja dodawania aneksów do umowy z Klientem.
 • Opcja podpisu na tablecie.
 • Opcja interfejsów do zewnętrznego CRM’a, systemów ERP, baz danych, itp.

Zalety wykorzystania systemu Aurea PV

 • Jednolite miejsce informacji i wiedzy na temat sprzedaży do klienta (eliminowanie ginących dokumentów).
 • Przyspieszenie przepływu informacji i podniesienie jakości obsługi Klienta.
 • Uporządkowanie systemu prowizji dla kanałów sprzedaży Operatora.
 • Jednolita polityka cenowa – zgłaszanie się przez Klienta do różnych doradców u tego samego Operatora.
 • Aktualizacja informacji cenowych oferty przy rozproszonym zespole sprzedażowym.
 • Jednolity i elastyczny system raportowy w przekrojach definiowanych przez Operatora. 
 • Efektywne narzędzie modelowania i dokumentowania procesów w firmie.
 • Ułatwienie w szkoleniu i wdrażaniu nowych pracowników.
 • Doskonały dostęp do danych zarządczych oraz możliwość ustawiania KPI.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP