Tecna oferuje usługi w zakresie analizy biznesowo-technicznej, audytu procesów, szkoleń dla użytkowników biznesowych i administratorów z zakresu modelowania i optymalizacji procesów przy wykorzystaniu Platformy Aurea BPM. Budujemy dedykowane oprogramowanie, świadczymy usługi rozwoju i serwisu zaimplementowanych rozwiązań.

Usługi Tecna

Usługi

Audyt procesów biznesowych

Procesy biznesowe i decyzje z nimi związane są kluczowym elementem działania każdej firmy i instytucji. Nadają one tempo działalności. Zarządzanie obiegiem pracy i informacji w ramach ścieżek procesowych ma zasadniczy wpływ na tempo, elastyczność i jakość procesów decyzyjnych. Dlatego przyspieszenie i optymalizacja procesów decyduje o sukcesie organizacji.

Od roku 2007 firma informatyczna Tecna koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu analizy, mapowania, optymalizacji i wsparcia informatycznego procesów biznesowych. W tym okresie zrealizowaliśmy ponad 500 projektów dla wielu sektorów gospodarki w kraju i zagranicą. Stały zespół, potwierdzone certyfikatami kompetencje pracowników, liczne referencje potwierdzają wysoki poziom kompetencji zespołu Tecna.

Rozwiązania dedykowane

Specjalizujemy się w budowie dedykowanych systemów informatycznych w najnowszych technologiach Oracle, Java EE, SOA, Web Services, BPEL, Business Intelligence, OLAP, jak również w bardziej tradycyjnych technologiach, takich jak Oracle Designer, Forms, Reports.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne coraz częściej odchodzą od rozwiązań zintegrowanych i skłaniają się ku architekturze SOA. Architektura ukierunkowana na usługi to standaryzowana metodologia organizacji i projektowania, wiążąca ściśle IT z procesami biznesowymi. Zaczyna się ona i kończy na procesach biznesowych, organizując do realizacji wspólnego celu rozproszony zestaw technologii. Oferta firmy Tecna obejmuje integrację zarówno nowych jak i istniejących systemów informatycznych w architekturze SOA.

Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w instalacji, administrowaniu, projektowaniu i utrzymywaniu baz danych Oracle. Nasze doświadczenie sięga od wersji 7 bazy danych do najnowszej wersji Oracle 12c. Dysponujemy również odpowiednim przygotowaniem i wiedzą praktyczną niezbędną do dokonywania migracji danych z jednej wersji bazy danych do innej.

Platforma Aurea – szkolenia i certyfikacja

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletny program szkoleń modułowych, dzięki któremu można uzyskać maksymalne korzyści z wdrożenia Platformy Aurea BPM. Proponujemy kilka precyzyjnie dobranych opcji szkoleń, w tym: udostępnienie materiałów do samodzielnej nauki, kursy na żądanie, seminaria w formie wykładów i prezentacji oraz warsztatów dla użytkowników systemu.

Ścieżka certyfikacji Aurea BPM pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu obsługi, rozwoju oraz administracji Platformą Aurea BPM. Osoba, która ukończy ścieżkę certyfikacji staje się ekspertem w zakresie Platformy Aurea BPM w każdym aspekcie jej działania – od tematów biznesowych poprzez zarządzanie treścią aż do administracji i integracji systemu.

Poziomy szkoleń:

 

  • BeginnerPoziom Beginner wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika platformy Aurea BPM. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z zakresu systemu oraz potrafi się posługiwać poszczególnymi modułami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
  • IntermediatePoziom Intermediate określa kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii zastosowanych w systemie. Uzytkownik jest w stanie samodzielnie wprowadzać zmiany w definicjach modeli, rejestrów, dokumentów. Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Beginner.
  • ProfessionalPoziom Professional określa kompetencje poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzia. Użytkownik jest w stanie samodzielnie administrować platformą i zaimplementowaną zawartością. Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Intermediate.
  • ExpertPoziom Expert oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w zakresie użytkowania i administracji platformą Aurea BPM. Użytkownik jest w stanie kastomizować zaimplementowaną zawartość oraz integrować platformę Aurea BPM z innymi systemami. Wymagany jest zakres wiedzy z poziomu Intermediate.

Materiały do pobrania

Ulotka - Usługi Tecna

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP