IV Konferencja „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”

22.04.2016

W dniach 21-22.04.2016 r. odbyła się IV Konferencja „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”. Celem Konferencji była wymiana doświadczeń na temat analizy informacji w bezpieczeństwie imprez masowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały skuteczne i innowacyjne narzędzia do przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Program Konferencji skierowany był do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i w administracji rządowej, przedstawicieli służb bezpieczeństwa i ratownictwa publicznego oraz do organizatorów imprez masowych. Konferencja to zarazem kolejny Kongres Analizy Informacji, przedsięwzięcie Instytutu Analiz Informacji Collegium Civitas i jego Centrum Badań nad Terroryzmem.

Podczas ćwiczeń symulacyjnych, dzięki wpisom na Facebook’u, Twitterze czy w innych serwisach społecznościowych mogliśmy zorientować się w nastrojach panujących w tłumie oraz określić prawdopodobne sposoby zachowania się ludzi w warunkach zagrożenia. Narzędzia analityczne umożliwiają automatyczne przetwarzanie informacji, dzięki czemu można mieć na bieżąco wgląd w rysujące się tendencje reakcji grupowych oraz typować potencjalne kierunki rozwoju sytuacji.

Następnym wydarzeniem będzie IV Zjazd menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 roku, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Podczas niniejszego zjazdu poruszona zostanie tematyka ochrony bezpieczeństwa informacji w firmach, bezpieczeństwo teleinformatyczne i osłona kontrwywiadowcza tajemnic przedsiębiorstw.

TOP