Tecna Partnerem Summit EOIF GigaCon 2021

09.08.2021

EOIF GigaCon Summit to największa w Polsce konferencja z zakresu elektronizacji obiegu dokumentów i zarządzania procesami biznesowymi. Tradycyjnie jesteśmy Partnerem wydarzenia, które w tym roku odbyło się w trybie online. W tym roku nasze wystąpienia obejrzało 427 osób, a przedstawiciele kilkudziesięciu firm dołączyli do naszych warsztatów, prowadzonych w "online sali".
W pierwszym dniu konferencji opowiadaliśmy o cyfrowej zwinności biznesowej, technologii Low-Code/ No-Code, strategii hiperautomatyzacji oraz o process mining. Po prelekcji podczas warsztatów na żywo prezentowaliśmy, jak technologia Low-Code platformy Aurea BPM pozwala użytkownikom biznesowym niezależnie od dostawcy i działu IT wykonać aplikację począwszy od zaprojektowania modelu wykonywalnego workflow i zbudowania interfejsu użytkownika do uruchomienia aplikacji, monitorowania KPI oraz dokonania usprawnień w razie potrzeby.
W drugim dniu podczas prezentacji na żywo przedstawiliśmy możliwość uzyskania efektu synergii od połączenia platformy do zarządzania procesami Aurea BPM oraz modułu Archer DMS. Dzięki temu zapewniamy obsługę pełnego cyklu dowolnego obiegu dokumentów począwszy od skanowania dokumentów, poprzez OCR, automatyczne indeksowanie treści i pozyskanie metadanych do momentu archiwizacji, a następnie udostępnienia wersji cyfrowej lub fizycznej dokumentów do potrzeb dowolnego procesu wygenerowanego w Aurea BPM. W wyniku klient otrzymuje zautomatyzowane procesy, EOD, archiwum fizyczne i e-repozytorium w jednym środowisku.
Jak zwykle zapraszamy na naszą stronę każdego miłośnika nowoczesnych technologii z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, elektronizacji obiegu dokumentów do umówienia spotkania z naszym konsultantem lub wygenerowania dostępu do wersji demonstracyjnej Platformy Aurea BPM oraz Archer DMS.

TOP