XII Warsztaty Informatyczne

05.03.2016

W dniu 05.03.2016 roku w Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się XII Warsztaty Informatyczne WCY, podczas których nasza trenerka Małgorzata Oleś miała przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami oraz uczniami techników. Celem warsztatów było zaprezentowanie możliwości wykorzystania procesów biznesowych w zarządzaniu. Uczestnicy szkolenia wykazali duże zainteresowanie prezentowanym narzędziem i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach. Każdy z uczestników miał możliwość zamodelowania procesu w Aurea Modeler, przypisaniu dla niego ról i dodania formularza. Po zakończeniu pracy w Aurea Modeler zdeployowano, skonfigurowano i uruchomiono utworzone procesy. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy bez trudu chłonęli nowo pozyskiwaną wiedzę.

TOP