Polska Grupa Biogazowa

Wdrożenie procesów do obsługi poleceń zapłaty, wniosków o zaliczkę dla pracownika, wniosków o delegację służbową, wniosków urlopowych wraz z obsługą ich korekty i anulowania. Ponadto obsługa kancelarii, w ramach której wdrożono takie procesy, jak rejestracja wchodzącego i wychodzącego dokumentu.

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana firma, to spółka akcyjna prowadząca działalność w zakresie m.in. wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii, bilansowania handlowo – technicznego, inwestycji w budowę źródeł odnawialnych, serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych, badań i rozwoju. Firma szukała niezawodnego systemu, który pozwoliłby zautomatyzować oraz usprawnić działania prowadzone w ramach rozliczania przez pracowników delegacji i urlopów oraz rejestracji dokumentów kancelaryjnych. Ponadto system miał być zintegrowany z modułem kadrowym systemu TETA Constellation.

Rozwiązanie

Rozwiązanie oparte na systemie Aurea BPM pozwoliło zaprojektować oraz zaimplementować procesy obsługi poleceń zapłaty, wniosków o zaliczkę dla pracownika, wniosków o delegację służbową, wniosków urlopowych wraz z obsługą ich korekty i anulowania. Projekt łącznie z analizą trwał pół roku, po czym w maju 2015 roku wszystkie procesy zostały wdrożone produkcyjnie. Po wdrożeniu systemu możliwa stała się sprawna i niezawodna obsługa kancelarii, w ramach której wdrożono proces rejestracji wchodzącego i wychodzącego dokumentu. Każdy dokument zarejestrowany w systemie jest zapisywany w dedykowanym rejestrze. System Aurea BPM został zintegrowany z modułem kadrowym systemu TETA Constellation.

Korzyści dla Klienta

Automatyzacja oraz optymalizacja działań wykonywanych w ramach wdrożonych procesów. Zmniejszenie kosztów obsługi dokumentów oraz skrócenie czasu obsługi wniosków i wpłynęła na szybszą komunikację między uczestnikami procesu. Integracja z innymi systemami pozwoliła na szybszy dostęp do danych, utrzymanie ich spójności i integralności.

TOP