Aurea HR Assistant jest rozwiązaniem biznesowym zapewniającym koordynację i obsługę spraw pracowniczych w firmach z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów. Głównym celem aplikacji jest zastąpienie papierowego obiegu spraw między pracownikami a komórkami organizacyjnymi firmy. Obsługa elektronicznych wniosków pracowniczych, przechodzących procesy opiniowania i akceptacji, zmniejsza koszty operacyjne każdej organizacji.

Aurea HR Assistant

Portal HR
Portal pracownika
Portal dyrektora
Admin Portal
Aurea Front-End Portal
Aurea HR Assistant Aurea Front-End Portal-2 Aurea Front-End Portal-3 Aurea Front-End Portal-4 Aurea Front-End Portal-5 Aurea Front-End Portal-6 Aurea Front-End Portal-7

REKRUTACJA

 • Generowanie/Import CV
 • Opiniowanie i akceptacja
 • Obieg wniosku o zatrudnienie
 • Wdrożenie pracownika
 • Szkolenia (BHP, instrukcje stanowiskowe itd.)
 • Rozwiązanie umowy
 • E-list obiegowy
 • Rozliczenie stanowiska pracy
 • Generowanie umów, załączników, oświadczeń
e-Repozytorium
e-Learning

OPERACJE

 • Wniosek o delegację,
  rozliczenie delegacji
 • Wniosek urlopowy
 • Zastępstwa
 • Wnioski socjalne
 • Wnioski o benefity
 • Zapotrzebowania
 • Szkolenia
 • Powiadomienia

Dane pracownika

 • Dane i historia operacji pracownika
 • Dane podwładnych
 • Udostępnione narzędzia pracy
Integracja z systemami źródłowymi

Baza wiedzy

 • Struktura organizacyjna
 • Regulaminy
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Szablony dokumentów
 • Ankietowanie
Zaawansowane zarządzanie dostępami

Zastosowanie

Rozwiązanie sprawdzi się w każdej firmie o rozproszonej strukturze organizacyjnej, geograficznej lub rozbudowanej hierarchii pracowniczej.

Korzyści z wdrożenia

 • dostęp do systemu z dowolnego miejsca, o dowolnej godzinie, z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet,

 • optymalizacja przestrzeni informatycznej pracownika – możliwość integracji wielu systemów informatycznych w zintegrowany pulpit użytkownika,

 • sprawne procesowanie nieograniczonej liczby wniosków elektronicznych z zachowaniem reguł i standardów firmowych,

 • gwarancja bezpieczeństwa danych, dzięki zarządzaniu rolami i dostępem użytkowników do danych poprzez zaawansowany moduł uprawnień oparty na macierzy RACI,

 • zaawansowana, nowoczesna technologia oraz modułowa struktura pozwalają na elastyczne dopasowanie procesów do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Funkcjonalność

 • Kompleksowa obsługa procesu rekrutacji i rozwoju pracownika
  Aurea HR Assistant wspiera dział personalny począwszy od procesu rekrutacji, poprzez adaptację pracownika na nowym miejscu pracy, aż do momentu zakończenia współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że od jakości procesu wdrażania nowej osoby zależy późniejsza efektywność pracownika.
   
 • Elektroniczne wnioski pracownicze
  Zyskaj czas dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu wniosków pracowniczych. Aurea HR Assistant optymalizuje i poprawia przepływ danych między komórkami organizacyjnymi firmy, eliminuje ryzyko powstawania błędów oraz przechowuje pełną historię przebiegu procesów.
   
 • Karta pracownika i zarządzanie wyposażeniem
  Usprawnij zarządzanie narzędziami pracy, odzieżą roboczą, kompetencjami i uprawnieniami pracowników do obsługi powierzonego sprzętu. Prowadzenie indywidualnej karty pracowniczej, automatyczne powiadomienia o zdarzeniach oraz przechowywanie historii aktywności pomagają wyeliminować losowe sytuacje i poprawiają jakość wykonywanej pracy.
   
 • Baza wiedzy i elektroniczne repozytorium
  Efektywnie zarządzaj i udostępniaj pracownikom niezbędne dane teleadresowe, szablony dokumentów, regulaminy lub instrukcje stanowiskowe. Elektroniczne repozytorium pozwala pracownikom mieć dostęp do niezbędnych danych firmowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami przez administratora systemu.

Materiały do pobrania

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP