Zastosowanie

Dla sprawnej realizacji zadań użytkownik powinien mieć dostęp do wielu systemów źródłowych istniejących w przedsiębiorstwie. Na przykład podczas realizacji procesu zatwierdzania kosztów jednym z zadań jest rozpisanie kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne. Podczas obsługi procesu użytkownik powinien mieć bezpośredni dostęp do formularza, który pozwoli wprowadzić takie dane.

Wybrana funkcjonalność

Moduł Aurea Integration pozwala zagnieżdżać istniejące systemy w interfejsie użytkownika systemu Aurea BPM. Dzięki temu odpowiedni formularz z zewnętrznego systemu może zostać przywołany i wyświetlony w oknie aplikacji.

Innym sposobem integracji jest wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA). Przy takim podejściu podczas realizacji zadania w ramach procesu moduł Aurea Integration wywoła usługę innego systemu i poleci mu zrealizowanie.

Aurea BPM posiada zestaw gotowych do implementacji interfejsów integracyjnych i umożliwia integrację z systemami, które już są wykorzystywane w przedsiębiorstwie, np.:

  • systemy CRM, ERP, WMS, Excel,
  • systemy księgowe,
  • systemy kadrowe,
  • systemy specjalistyczne,
  • zewnętrzne bazy danych.

Zapraszamy do kontaktu

* - pola wymagane

TOP